Grønn Stjerne

Grønn Stjerne er et miljømerke for kantiner og restauranter, etablert av Grønn Framtid. Følgende kriterier må oppfylles for å kunne sertifiseres med Grønn Stjerne:

  1. Sørge for at 100 % plantebaserte måltider tilbys daglig.
  2. Lage det plantebaserte måltidet annerledes enn det kjøttbaserte dersom begge deler tilbys som varme måltider samme dag.
  3. Ha minst én dag i uken hvor alle rettene er 100 % plantebasert.
  4. Sørge for at språket og rekkefølgen i menyen framstiller de plantebaserte måltidene som likeverdige.

Ønsker du også å sertifiseres med Grønn Stjerne? Kontakt oss: skolemat (at) gronn-framtid.no

Ifølge FNs miljøprogram er et globalt skifte mot et mer plantebasert kosthold nødvendig for å bekjempe de verste effektene av klimaendringene.