Grønn Stjerne

Grønn Stjerne er et miljømerke for kantiner og restauranter. Merket ble etablert av Grønn Framtid. Kriteriene for å sertifiseres med Grønn Stjerne er:

  1. Sørge for at 100 % plantebaserte måltider tilbys daglig.
  2. Lage det plantebaserte måltidet annerledes enn det kjøttbaserte dersom begge deler tilbys som varme måltider samme dag.
  3. Ha minst én dag i uken hvor alle rettene er 100 % plantebasert.
  4. Sørge for at språket og rekkefølgen i menyen framstiller de plantebaserte måltidene som likeverdige.

Ønsker du også å sertifiseres med Grønn Stjerne? Kontakt oss: skolemat@gronn-stjerne.no

Ifølge FNs miljøprogram er et globalt skifte mot et mer plantebasert kosthold nødvendig for å bekjempe de verste effektene av klimaendringene.