• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Plantebaserte kantiner

Grønne standarder kan få flere til å velge plantebasert

Det er stadig flere som er interessert i å spise mindre kjøtt og mer plantebasert mat. Og visste du at vi med enkle grep kan få enda flere til å teste ut grønne retter? Forskning viser nemlig at man ved å gjøre plantebasert mat til standarden dramatisk øker salget av disse rettene.

I en studie gjennomført av organisasjonen Food for Climate League har forskere analysert over 15 000 retter på tre ulike universitetskantiner for å se hvordan salget av plantebaserte retter påvirkes av hvorvidt de blir tilbudt som standard (“default”) alternativ. De fant ut at det å gjøre plantebaserte retter til standarden reduserte matrelaterte klimagassutslipp med hele 23,6 %!

Enda mer tydelig er funnet om salg av plantebasert mat sammenliknet med kjøttretter. Når plantebaserte retter og kjøttretter ble presentert ved siden av hverandre, valgte rundt 30 % av studentene det plantebaserte alternativet. De dagene kjøttalternativet ikke var synlig og måtte bestilles hos personalet, gikk andelen solgte plantebaserte retter opp til 80 %. Dette viser at de fleste (også ikke-vegetarianere) er åpne for å velge plantebasert, og at kantiner kan legge til rette for at dette blir det naturlige valget.


Hvordan implementere grønne standarder


* Som i studien kan du ha den plantebaserte retten stående framme, og skjule kjøttalternativet eller gjøre det mindre tilgjengelig på en annen måte. Det bør likevel stå et skilt med navnet på kjøttretten og at den kan bestilles fra personalet. Da kan de som har lyst på kjøtt bestille det, men standarden blir plantebasert.

* Du kan forsterke effekten enda mer ved å vise fram at det er “normalt” og populært å velge de plantebaserte rettene. Dette er fordi sosiale normer påvirker valgene våre, og vi liker å velge det andre velger. Du kan for eksempel ha et skilt hvor det står at stadig flere velger plantebasert mat (med tall om du har tilgang til statistikk), eller markere de mest populære plantebaserte rettene på menyen.

*Det er viktig at personalet forstår grunnen til å innføre plantebaserte standarder og at de kan svare på spørsmål fra kunder.

Om du tester ut noen tiltak for å gjøre plantebasert til standard i kantinen din vil vi gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en e-post med erfaringene dine til kontakt (alfakrøll) gronn-framtid.no!

Nysgjerrig på studiene? Finn dem her: (1) Serving up plants by default!. Food for Climate League & Better Food Foundation. 2023 og (2) Using Nudges To Make Change For Animals. Faunalytics. 2021