• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Krev bærekraftig mat på universiteter og høyskoler!

Klimakrisen gjør at folk over hele verden krever handling - gjør en forskjell du også!

SKRIV UNDER FOR GRØNNERE KANTINER

939 signatures

Krav 1: Mer plantebasert mat tilgjengelig

Plantebasert mat er et velsmakende og effektivt tiltak for miljø og folkehelse. Likevel er utvalget ofte altfor dårlig. Vi krever at minst 50 % av rettene i universitets- og høyskolekantiner skal være plantebaserte!

Krav 2: Tiltak for å gjøre det lettere å velge plantebasert

Plantebasert mat må være lettest mulig tilgjengelig på både arrangementer og i kantiner.

Krav 3: Velsmakende og fullverdige måltider

Bærekraftig mat skal være velsmakende, mettende, passe for alle, og tilberedt av ansatte som har den nødvendige kunnskapen.

Del kampanjen

Del videre og mangedoble effekten din!

Åpent brev

Akademikerne støtter klimavennlig mat i kantinene!

Les vårt åpne brev til studentsamskipnader som er signert av X akademikere fra hele Norge!

Les brevet

Organisasjoner som stiller seg bak kampanjen

Profile Picture
Norge: Omtrent 90 % av jordbrukets direkte klimagassutslipp stammer fra husdyr og fôrproduksjon

Det er mange som krever en endring

Studenter over hele verden krever mer klimavennlig mat i kantinene sine. Og det nytter!

Universitetskantinene i Berlin er på vei til å bli nesten helt kjøttfrie! 28 % av menyen er vegetarisk og 68 % er helt plantebasert! Dette skjer på grunn av studentenes etterspørsel og krav.
Storbritannias universiteter foregår det en enorm grønn studentbevegelse, og flere universiteter har allerede vedtatt og påbegynt overgangen mot 100 % plantebasert mat i kantinene. Dette er blant annet universiteter i London, Cambridge, Birmingham og Stirling, og har skjedd etter initiativ fra studenter!
Stadig flere studenter er interessert i plantebasert mat. Nylig vedtok UC Berkeley, California å gå over til 50 % plantebasert mat innen 2027. Dette kommer til å gi en svært stor miljøgevinst!

Sammen skaper vi store endringer, og din signatur gjør en stor forskjell. Signer nå!

Er du opptatt av å leve miljøvennlig?

Vil du at universitets- og høyskolekantiner skal tilby mer velsmakende mat som er bra for kroppen og samtidig tar vare på planeten vår?

Produksjon av mat som stammer fra dyr fører til store klimagassutslipp og legger et enormt press på naturen. Ved å spise mer plantebasert reduserer vi disse negative effektene betydelig, siden plantebasert mat generelt krever vesentlig mindre jordbruksareal og ferskvann, og fører til mye mindre klimagassutslipp. I tillegg har plantebasert mat en positiv effekt på vår egen helse.

Vi befinner oss midt i en alvorlig klima- og miljøkrise, og det å spise mer plantebasert er nødvendig for å stoppe den negative utviklingen. Universitets- og høyskolekantiner må gjøre det som er riktig og fornuftig basert på forskningen: De må fremme bærekraft ved å tilby klimavennlig mat! Er du enig? Skriv under du også for at minst 50 % av kantinenes retter skal være plantebaserte!

Plantebasert mat

For miljø, dyr og folkehelse

SMAK

Med det store utvalget av råvarer og et raskt økende antall plantebaserte produkter i butikkene har det aldri vært så enkelt som nå å lage fristende retter for enhver smak.

FOLKEHELSE

Det er bred enighet om at et mer plantebasert kosthold har en rekke helsefordeler sammenlignet med et kosthold hvor animalske produkter er i sentrum.

MILJØ

Et mer plantebasert kosthold kan ha en rekke positive effekter på miljøet, inkludert bevaring av biologisk mangfold, mer bærekraftig bruk av ressurser og bekjempelse av klimaendringer.

DYREVELFERD

Siden 50-tallet har nordmenns kjøttkonsum mer enn doblet seg. Ved å snu kostholdet tilbake i en mer plantebasert retning kan kjøttproduksjonen bli langt mindre intensiv for dyrene.

Universitets- og høyskolekantiner må gjøre det som er riktig og fornuftig basert på forskningen: De må fremme bærekraft ved å tilby klimavennlig mat! Er du enig? Skriv under du også for at minst 50 % av kantinenes retter skal være plantebaserte!

SKRIV UNDER FOR GRØNNERE KANTINER

939 signatures

Del kampanjen

Del videre og mangedoble effekten din!