Om oss

Grønn Framtid er en ideell organisasjon som jobber for et mer rettferdig matsystem – for mennesker, dyr og miljø.

Flere av de mest akutte problemene i dagens samfunn har en ting til felles: De er sterkt knyttet til vårt høye konsum av animalske produkter. Vårt arbeid for et mer plantebasert kosthold sparer miljøet for enorme belastninger, forebygger flere av de vanligste livsstilssykdommene, og hjelper dyr som lider i industrielt dyrehold.

Sammen med institusjoner, bedrifter, politiker og våre medlemmer gjør vi plantebasert mat mer tilgjengelig, og øker bevisstheten rundt fordelene med et mer plantebasert kosthold.

 

Hvordan vi jobber

Overgangen til et mer plantebasert kosthold bidrar til å løse flere problemer, og for å oppnå hurtigst mulig framgang er det viktig å oppnå sterke resultater på flere ulike arenaer. Grønn Framtid fokuserer derfor på den ene siden på å inspirere og gjøre det lettere for forbrukere å spise mer plantebasert. Dette gjør vi blant annet gjennom ulike kommunikasjonskampanjer, ved å arrangere foredrag, og ved å støtte alle som ønsker å spise mer plantebasert med informasjon og praktiske tips.

På den andre siden hjelper Grønn Framtid bedrifter og offentlige institusjoner med å svare på den økende etterspørselen etter vegetabilske produkter. Vi jobber blant annet for å få mer plantebasert mat i skolekantiner, og har dermed potensiale til å nå flere tusen elever hvert år.

Les mer om våre hovedkampanjer:

 

Størst mulig effekt

Grønn Framtid sitt arbeid er løsningsorientert, og vi velger alltid de tiltakene som gir størst mulig effekt. Vi ser at problemene knyttet til høyt konsum av animalske produkter har et stort omfang grunnet det store antall dyr som lider i industrielt husdyrhold, de enorme belastningene og ødeleggelsene miljøet utsettes for, og den store utbredelsen av livsstilssykdommer. Arbeidet med å redusere konsumet av animalske produkter er dessuten et område som i veldig stor grad blir neglisjert, samtidig som forbrukere og andres ønske om å gjøre en positiv forskjell på dette området er stort. Derfor ser vi på arbeidet for et mer vegetarisk basert kosthold som svært ressurseffektivt.

 

Visjon

Et mer rettferdig matsystem
– for mennesker, dyr og miljø

Vårt mål

Redusere Norges forbruk av animalske produkter med 50 % innen 2040.

 

Organisasjonen

Grønn Framtid ble grunnlagt i 2016 av engasjerte mennesker med ulik bakgrunn og med erfaring fra både nasjonalt og internasjonalt arbeid for mer plantebasert kost. Vi benytter oss av åpne og demokratiske arbeidsmetoder, og er partipolitisk og religiøst nøytrale. Vi samarbeider regelmessig med andre organisasjoner som jobber for miljø, dyr og folkehelse.

 

Hjelp oss å gjøre verden bedre

Vil du bidra til å gjøre verden bedre? Bli frivillig, spis mer plantebasert eller bli medlem!