• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Bli støttemedlem

Ved å bidra med et månedlig bidrag til Grønn Framtid støtter du vårt arbeid for et mer rettferdig matsystem.

Du bidrar dermed til å spare miljøet for enorme belastninger, hjelpe dyr som lider i industrielt dyrehold, og forebygge flere av de vanligste livsstilssykdommene.

Takk for at du gjør det mulig for oss å fortsette med dette viktige arbeidet – uten støttemedlemmer ville det ikke vært mulig!