Compassion on Campus

Med kampanjen Compassion on Campus påvirker vi framtidens bedriftsledere, politikere og forbrukere på ulike høyskoler og universiteter rundt om i landet ved hjelp av brosjyrer og virtual reality-utstyr.

Virtual reality

Virtual reality-brillene bruker avansert teknologi for å gi seere opplevelsen av å være tilstede i livene til dyrene i industrielt dyrehold. Grønn Framtid tar teknologien til norske universiteter og høyskoler. Vår erfaring med denne formen for informasjonsarbeid er at den gir sterke inntrykk og svært ofte motiverer seere til å endre sine spisevaner. Dette bekreftes blant annet av en dansk studie fra 2016, hvor forskere fant ut at virtual reality-videoer har en større effekt enn videoer på tradisjonelle skjermer.

Vi viser dyrenes virkelighet med virtual reality i samarbeid med Anima – stopp dyremishandling.

Brosjyrer

Som en del av Compassion on Campus distribuerer vi våre brosjyrer «Gjør en forskjell». Brosjyrene forklarer fordelene ved å redusere/kutte ut animalske produkter fra kostholdet – både for dyrene, miljøet og helsen. Du kan se hele brosjyren her. Ved å dele ut store antall brosjyrer på ulike universiteter og høgskoler når vi ut til framtidens bedriftsledere, politikere og forbrukere med et positivt og inspirerende budskap om plantebasert mat.

Bli med!

Vil du arrangere en brosjyreutdeling ved din høyskole eller universitet? Å dele ut brosjyrer er noe alle kan gjøre, og på riktig tid og sted kan hver person dele ut hundrevis av brosjyrer i løpet av en time. Dersom du er på jobb i ukedagene, hva med å ta en ekstra lang lunsjpause eller dele ut brosjyrer på kvelden? Det er fortsatt mange studenter også på kveldstid ved mange universiteter. Det kan ta så lite som 30 minutter på campus å gjøre en stor forskjell! Ta kontakt dersom du vil dele ut brosjyrer i din by!