• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Plantebasert mat

For miljø, dyr og folkehelse

Å spise mer plantebasert er et tema som har blitt svært aktuelt, og stadig flere velger nå et mer plantebasert kosthold. Det er mange årsaker til denne utviklingen. På den ene siden ser vi et stadig voksende engasjement for miljø og klima, og på den andre siden ønsker stadig flere å spise mer plantebasert av hensyn til sin egen helse.

Smak - aldri noe å savne

Man trenger ikke å savne noe når man spiser plantebasert – tvert imot! Med det store utvalget av råvarer og et raskt økende antall plantebaserte produkter i butikkene har det aldri vært så enkelt som nå å lage fristende retter for enhver smak. Et mer plantebasert kosthold åpner opp en verden av nye og spennende kulinariske opplevelser.

Flere og flere etterspør nå plantebaserte alternativer. For eksempel har plantemelk blitt konsumert i forskjellige kulturer i århundrer, men det er i løpet av det siste tiårene at populariteten har skutt i været i vår del av verden. I tillegg forbedres erstatningsprodukter som plantebasert «kjøttdeig» og vegetariske og veganske burgere i et raskt tempo, og det blir stadig vanskeligere å skille dem fra kjøttbaserte burgere.

Og det er ikke bare erstatningsproduktene som har en økende popularitet: Det er også en stor økning i antall plantebaserte kokebøker og bloggere. Utvalget av plantebasert mat har noe for enhver smak – enten man er glad i raske og enkle måltider eller man elsker å eksperimentere på kjøkkenet i timevis. Veldig mange tradisjonelle måltider kan også lett gjøres plantebaserte med noen få justeringer.

Helse - godt for kroppen

Det er bred enighet om at et variert kosthold med større andel plantebaserte ingredienser har en rekke fordeler sammenlignet med et kosthold der kun animalske produkter er i sentrum. Mens et kosthold med overforbruk av animalske varer knyttes til økt helserisiko, bidrar et allsidig kosthold som vektlegger mat fra planteriket til forebygging og behandling av en rekke moderne livsstilssykdommer; hjerte-og karsykdom, diabetes type 2 og flere former for kreft. Plantebasert mat forebygger i tillegg overvekt og fedme.

Et sunt plantebasert kosthold bør hovedsakelig baseres på grønnsaker, frukt, belgvekster, fullkorn, nøtter og frø. Grønn Framtids arbeid gjør det lettere for alle å spise mer plantebasert og kunne forebygge de vanligste livsstilssykdommene.

«Et vegetarisk kosthold (inkludert et vegansk kosthold) er forbundet med lavere risiko for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og overvekt, sammenliknet med et tradisjonelt kosthold»

Fra rapporten «Vegetar- og vegankost - ekspertuttalelse fra Nasjonalt råd for ernæring», produsert på oppdrag fra Helsedirektoratet

Miljø - redd kloden

Global oppvarming, land- og vannforbruk, ressursforbruk, tap av biologisk mangfold og økende risiko for nye pandemier er noen av de mest alvorlige utfordringene verden står overfor i dag. Befolkningsveksten vil bidra til en ytterligere forsterkning av disse problemstillingene. Vårt matsystem er en fellesnevner vi ikke kommer utenom når vi skal løse vår tids største utfordringer.

Jordas klimasystem har en begrenset kapasitet for hvor mye det tåler før det når det som kalles vippepunktet. Om vi overskrider denne kapasiteten kan det føre til store, irreversible endringer i jordas systemer, som kan føre til ytterligere global oppvarming og tap av biomangfold, og andre negative konsekvenser. Det globale matsystemet og dagens forbruksmønster spiller en stor rolle i å overskride kapasiteten. Å endre på hva vi spiser kan derfor hjelpe både mennesker og planeten.

Klimakrise

Den pågående klimakrisa utgjør en betydelig trussel mot matsikkerhet, tilgang på drikkevann og biologisk mangfold verden over, og forårsaker enorme naturkatastrofer. Ifølge FNs klimapanel står dagens matproduksjon for opp til en tredjedel av de globale utslippene av drivhusgasser, og husdyrhold for minst 14,5 %. Uten et mer bærekraftig matsystem vil det ikke være mulig å nå målene til Paris-avtalen om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C, uansett om vi hadde kuttet ut alt av fossilt brennstoff. Klimaforskere og verdens ledende klimaeksperter i FNs klimapanel sier at et skifte mot et mer plantebasert kosthold vil redusere matrelaterte klimautslipp betydelig. På et individuelt nivå kan det å bytte til et plantebasert kosthold redusere matrelaterte klimautslipp med opp til 50 %. Om hele verden hadde gått over til til et rent plantebasert kosthold kunne globale matrelaterte klimautslipp ha blitt redusert med opp til 70 % fram til 2050, sammenliknet med om man beholdt matvanene vi har i dag.

Ifølge FNs miljøprogram er et globalt skifte mot et mer plantebasert kosthold nødvendig for å bekjempe de verste effektene av klimaendringene

Smittsomme sykdommer

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommene forårsakes av ulike typer smittestoff som virus, bakterier, sopp og parasitter. Forskning tyder på at en  økning i zoonotiske hendelser er knyttet til menneskers økende interaksjon med dyr, spesielt når det gjelder matproduksjon. Vår appetitt for kjøtt, egg og meieriprodukter har brakt oss i stadig tettere kontakt med både tamme og ville dyr ved å holde stadig flere av dem på små arealer, og invadere stadig flere av deres habitater. Sammen med menneskeskapt ødeleggelse av miljøet øker dette sannsynligheten for at virus hopper over artsbarrieren, og som følgelig resulterer i nye zoonotiske sykdommer.

Dyrevelferd

Siden 50-tallet har nordmenns kjøttkonsum mer enn doblet seg. På grunn av den intensiverte produksjonen lever mange dyr i matindustrien under forhold som fratar dem muligheten for naturlig utfoldelse. Ved å snu kostholdet tilbake til en mer plantebasert retning kan kjøttproduksjonen bli langt mindre intensiv og dermed bedre dyrevelferden betydelig.

Enten det er griser, kyr, høner eller fisk, forårsaker industrielt dyrehold lidelse for utallige dyr, som alle er sansende vesener og har komplekse sosiale liv. De aller fleste av oss er glad i dyr, og liker ikke å se dyr lide. Samtidig spiser en gjennomsnittlig person med et vestlig kosthold tusenvis av dyr i løpet av livet, uten å kjenne til forutsetningene dyr lever under i vårt  industrielle dyrehold. Et mer plantebasert kosthold reduserer behovet for at dyr må leve under disse forholdene og gir bøndene mulighet for å kunne ha mer tid og omsorg for hvert enkelt dyr. Takket være det økende utvalget av kjøtt- og melkeerstatninger og mer kunnskap om plantebasert matlaging er det nå enklere enn noen gang å velge dyrevennlige plantebaserte løsninger!

Rettferdighet - bidra til å bygge en rettferdig verden

Befolkningsveksten medfører en stadig økende risiko for sult, vannmangel og miljøkatastrofer. Spørsmålet om hvordan vi kan mette verdens befolkning på en rettferdig og bærekraftig måte har aldri vært viktigere. Et plantebasert kosthold utnytter ressursene på en mer direkte og derfor mer bærekraftig måte. Det medfører igjen mindre forurensning og mindre bruk av sprøytemidler og antibiotika, og er nødvendig for at verdens ressurser kan rekke til alle og fordeles rettferdig.

Omtrent en tredjedel av det globale jordbruksarealet brukes til å dyrke fôr til husdyr. Hvis alle avlinger ble brukt utelukkende til menneskemat, ville det vært nok mat til å mette 10 milliarder mennesker innen 2050 innenfor miljøvennlige grenser.

Et mer plantebasert kosthold kan bidra til å skape en mer rettferdig verden og en mer bærekraftig matforsyning for oss alle.