• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Grønn Skolemat

Forestill deg at norske skoler får muligheten til å styrke elevenes helse, redusere klimagassutslippene sine og spare penger. Kampanjen Grønn Skolemat gir skoler over hele landet denne muligheten! Grønn Skolemat har som formål å gjøre det enkelt for skolekantiner å tilby mer plantebasert mat som faller i smak hos barn og ungdom. 

> Bestill Grønn Framtids håndbok for kantiner

Fordeler med mer plantebasert mat

Skolene kan spille en viktig rolle i å etablere gode matvaner tidlig i livet. I samarbeid med skolekantiner jobber vi derfor for å gjøre menyen sunnere og mer bærekraftig, uten at det skal være vanskelig eller tidkrevende å gjennomføre.

Å øke andelen plantebasert protein i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger bidrar til å forebygge overvekt, hjerte- og karsykdom og diabetes type 2.

Plantebasert mat er dessuten mer bærekraftig, fordi det krever færre ressurser og er forbundet med langt færre skader på miljøet.

«Matvareproduksjon påvirker miljøet på ulike måter, hvorav utslipp av klimagasser regnes som en av de viktigste. [...] De fleste internasjonale og nasjonale vurderinger konkluderer med at en økning i forbruket av plantebaserte matvarer, reduksjon i forbruket av kjøtt, samt reduksjon i matsvinnet er blant de viktigste tiltakene.»
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen
Helsedirektoratet
«Dersom grønnsaker eller belgfrukter utgjør en større andel av mattilbudet kan kostnadene reduseres, og den ernæringsmessige kvaliteten kan bli bedre»
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen
Helsedirektoratet

Hva Grønn Framtid bidrar med

Grønn Framtid har et tverrfaglig team med kompetanse innen blant annet ernæring, kokk- og matfag, kommunikasjon og markedsføring. I samarbeid med PAN Norge (Physicians Association for Nutrition) bidrar Grønn Framtid med gratis informasjon, inspirasjon og praktisk hjelp som gjør det enkelt for skoler å ta sunne og bærekraftige matvalg.

Dette tilbyr vi til alle skoler

Få tips og veiledning til hvordan du kan introdusere mer plantebasert mat i din kantine gjennom vårt nyhetsbrev for kantiner! Prøv nye oppskrifter, få med deg de siste trendene og lær deg plantebaserte salgstriks. Vi sender ut nyhetsbrevet omtrent annen hver måned på e-post.

Dette tilbyr vi deltagende skoler

Workshop

Gratis workshop med plantebasert matlagingskurs for kantineansatte

Menyplanlegging

Gratis hjelp med menyplanlegging tilpasset skolen i samarbeid med bl.a. kokk, ernæringsfysiolog eller annen fagperson innen ernæring

Helsedirektoratets retningslinje

Gratis veiledning i hvordan råd om plantebasert mat i Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen kan følges i praksis

Veiledning

Gratis veiledning i bl.a. merking av retter, utvalg hos leverandører, kommunikasjon og markedsføring

Håndbok

Gratis håndbok med oppskrifter og praktisk informasjon om plantebasert mat i skolekantiner

vegetarisk matlagingskurs

Be om din gratis Grønn Skolemat-håndbok!

Grønn Framtids håndbok med oppskrifter og praktisk informasjon rundt plantebasert mat i skolekantiner kan lastes ned gratis av alle som er interessert i plantebasert mat.

 

Sertifisering med miljømerket Grønn Stjerne 

Skoler som oppfyller kriteriene for sertifisering tildeles miljømerket Grønn Stjerne. Sertifiseringen er en bekreftelse på deres engasjement for klima og bærekraftig mat, og deres bidrag til sunnere kostvaner hos elevene.

Grønn Skolemat

Grønn Skolemat på din skole

Grønn Framtid er en erfaren samarbeidspartner for skolekantiner som ønsker å legge om til en mer bærekraftig meny. Er Grønn Skolemat noe for din skole? Vi kommer gjerne innom dere for en prat!

TA KONTAKT!

Støttespillere

Grønn Skolemat er støttet av Helsedirektoratet, Tromsø kommune, Oslo kommune, ProVeg International og Gullroten Food Awards.

«Takk for et inspirerende kurs, våre kantineanstatte hev seg rundt og begynte allerede to dager senere med å prøve seg på noen plantebaserte oppskrifter. Det var veldig inspirerende og lærerikt!»
Bength Hansen
Avdelingsleder restaurant- og matfag Senja vgs
«Grønn Skolemat er et spennende og nødvendig prosjekt. Både fordi det gir unge mennesker muligheten til å smake og erfare at grønn mat er fortreffelig godt, og fordi det gir en god og riktig balansert tilførsel av energi som elevene trenger gjennom dagen.»
Hanne Kristin Rohde
Forfatter