• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Plantebaserte nyheter

Danmark, Tyskland og Sør-Korea satser stort på plantebasert!

Danmark lanserte nylig verdens første handlingsplan med mål om å styrke den plantebaserte mat- og landbrukssektoren! Handlingsplanen fokuserer på fem hovedområder:
✅ Gi økonomisk støtte til plantebaserte råvareprodusenter
✅ Øke etterspørselen etter og omsetningen av plantebasert mat
✅ Satse på mer plantebasert mat i offentlige kantiner
✅ Øke eksportinnsatsen for plantebasert mat
✅ Støtte forskning og innovasjon innen sektoren

Ikke nok med det, men også Tyskland og Sør-Korea satser nå stort på plantebasert mat. Blant annet har Tyskland satt av 38 millioner euro i statsbudsjettet til å fremme plantebasert protein, mens Sør-Korea lanserer en nasjonal strategi for å utvikle produksjonen av plantebaserte proteiner ved bl.a. satsing på forskning på alternative proteiner samt hvordan man kan ta i bruk mer lokalt dyrket plantebasert mat.

Grønn Framtid er entusiastisk til utviklingen og ser fram til en nødvendig akselerering i den grønne utviklingen. Nå må Norge komme etter!