• Org nr 918 415 173
 • Postboks 222, 9253 Tromsø
 • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Lokalvalg Tromsø 2023:

Hvilke partier jobber for en grønnere framtid?

Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør? 

Grønn Framtid har bedt partiene i Tromsø om å fremme sitt standpunkt rundt et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Vi ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold og hva partiene faktisk planlegger å gjøre og har gjort med disse viktige spørsmålene. 

Dette spurte vi partiene om

Spørsmål 1
Miljødirektoratet trakk nylig igjen fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 - 62 milliarder kroner. Hvordan vil ditt parti satse på mer plantebasert mat i Tromsø kommune? Har dere programfestede tiltak?

Spørsmål 2
Storkjøkken i form av offentlige kantiner har et stort potensial til å påvirke både klimagassutslipp og folkehelse. Planlegger partiet ditt å jobbe for forandringer i offentlige kantiner eller har det gjort dette i siste valgperiode? Hvis ja, hvilke?

Spørsmål 3
Tilskudd til vegetarfestivaler og prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet: Planlegger ditt parti å gi (økt) støtte i form av tilskudd og/eller gratis leie av kommunale lokaler til initiativer slik som Tromsø VegFest - Nord-Norges Vegetariske Festival?

Kriterier for vurderingen

I tillegg til å vurdere svarene har Grønn Framtid sjekket partiprogrammet til partiene i Tromsø. Er et tiltak programfestet betyr det at det er mye mer sannsynlig at partiet gjennomfører dette når de får makt. Tiltak som ikke er programfestet kan være gode intensjoner, men kan vise at partiet ikke prioriterer dette høyt - noen ville også snakke om “tomme ord” - eller at partiet ikke har tenkt så mye over temaet.

Videre har kandidater fra de ulike partiene i VG sin valgomat tatt stilling til om de synes det er greit med ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem. Grønn Framtid har under hvert parti framhevet toppkandidatene som er kritisk (“litt uenig”) eller svært kritisk (“veldig uenig”) til dette. Vi antar at kandidatene som er uenige i påstanden er mer positive og opptatte av plantebasert mat.

Basert på spørsmålene Grønn Framtid stilte partiene, partiprogrammene og toppkandidatenes stilling til plantebasert mat har vi rangert partiene fra 1 - 8 utelukkende basert på deres arbeid for mer plantebasert mat i Tromsø. 

Oppsummert - de beste på plantebasert politikk

mdg

Rangering: 1. plass

sv_logo

Rangering: 2. plass

Rødt

Rangering: 3. plass

Arbeiderpartiet_logo

Rangering: 3. plass

Venstres_logo

Rangering: 4. plass

hoyre

Rangering: 5. plass

krf

Rangering: 6. plass

FrP-logo

Rangering: 7. plass

senterpartiet

Rangering: 7. plass

folkets-parti

Rangering: 8. plass

MDG og SV best på plantebasert politikk - Rødt, AP og Venstre like etter

MDG og SV har vist størst engasjement for et mer rettferdig matsystem ved å ta initiativ til å inkludere vegetarmåltider i Tromsø sin Klima-, miljø og energiplan 2018 - 2025 i valgperioden 2015 - 2019. Dette vedtaket ble støttet av AP, Rødt og Venstre. MDG sitt engasjement for mer plantebasert mat skiller seg spesielt godt ut, mens også Rødt og AP har mange toppkandidater som uttaler seg kritisk til ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem.

Dessverre har ingen av partiene inkludert plantebasert mat i nåværende partiprogram, noe som Grønn Framtid opplever som et område med stort forbedringspotensial og skuffende i forhold til partiprogrammene i f.eks. Oslo og Bergen. I Tromsø uttaler likevel MDG, SV og AP Tromsø ovenfor Grønn Framtid at partiene ønsker å jobbe for mer plantebasert mat - noe Grønn Framtid ser fram til. Vi håper også at de andre partiene følger etter - for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten!

Grønn Framtid jobber for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten ved en 50 % reduksjon i forbruket av animalske produkter innen 2040 - hva mener partiene i Tromsø?

1.

Miljøpartiet De Grønne Tromsø

mdg

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Barbara Vögele. 1. kandidat i Tromsø MDG.
“Det er greit å servere kjøtt, men vi mener at det bør være en selvfølge at det tilbys et fullverdig vegetar alternativ og at kjøttforbruket reduseres."

Kjell Øystein Netland. 5. kandidat i Tromsø MDG
“Bør vere i tråd med nye kostholdsråd”

2.

Tromsø Sosialistisk Venstreparti

sv_logo

SV Tromsø har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

3.

Rødt Tromsø

Rødt

Rødt Tromsø responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende: 

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Peder Gunnar Moe Joakimsen. 1. kandidat i Rødt Tromsø
“Det bør tilstrebes et variert kosthold hvor også vegetarisk og vegansk mat blir tilgjengelig. Bruken av kjøtt bør gå ned av både klima- og helsemessige grunner.”

Hanne Beate Stenvaag. 2. kandidat i Rødt Tromsø
“Vi alle trenger en dytt for å spise mindre kjøtt, også barnehager og sykehjem, med for eksempel en kjøttfri dag i uka."

Ole Andreas Myhrer Smith. 3. kandidat i Rødt Tromsø

3.

Tromsø Arbeiderparti

Arbeiderpartiet_logo

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Gunnar Wilhelmsen. 1. kandidat i Arbeiderpartiet Tromsø

Marta Hofsøy. 2. kandidat i Arbeiderpartiet Tromsø

Viljar Hanssen. 3. kandidat i Arbeiderpartiet Tromsø

Kari Helene Skog. 6. kandidat i Arbeiderpartiet Tromsø

4.

Tromsø Venstre

Venstres_logo

Venstre Tromsø responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Det er ikke publisert noe partiprogram for Tromsø eller Troms. Basert på bl.a. partiprogrammet 2019 - 2023 for Tromsø konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Tromsø Venstre har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

5.

Tromsø Høyre

hoyre

Tromsø Høyre responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Disse lokale toppkandidatene er “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Nasra Ali Omar. 6. kandidat i Høyre Tromsø

6.

Tromsø Kristelig Folkeparti

krf

Tromsø KrF responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Ane-Marthe Sani. 2. kandidat i KrF Tromsø

7.

Tromsø Fremskrittsparti

FrP-logo

Partiet viser i svar til Grønn Framtid til sitt partiprogram. Partiprogrammet til FrP Tromsø tar ikke opp noen av spørsmålene. Basert på bl.a. partiprogrammet for FrP Tromsø konkluderer Grønn Framtid med følgende:

FrP Tromsø har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

7.

Tromsø Senterparti

senterpartiet

Tromsø SP responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Det er ikke publisert noe partiprogram for Tromsø. Basert på bl.a. partiprogrammet for Troms konkluderer Grønn Framtid med følgende:

SP Tromsø har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

8.

Folkets Parti Tromsø

folkets-parti

Folkets Parti Tromsø responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Det er ikke publisert noe partiprogram for Tromsø. Basert på bl.a. partiprogrammet for Troms konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Folkets Parti Tromsø har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

Kunne ikke vurderes

By- og landlista​

By- og landlista Tromsø responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. By- og landlista Tromsø har ikke publisert noe partiprogram for nåværende eller neste valgperiode.

Hvem bør jeg stemme på?

Det er mye å vurdere ved et valg, og Grønn Framtid rangerer partiene i Tromsø utelukkende basert på hvordan partiene stiller seg til mer plantebasert mat. Bl.a. Miljødirektoratet har nylig igjen trukket fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 - 62 milliarder kroner. Mer plantebasert mat vil også være positivt for dyr i industrielt dyrehold. Les mer om hvorfor vi trenger mer plantebasert mat for et rettferdig matsystem. 

Hvem du burde stemme på er opp til deg, men vi håper å kunne gi deg mer kunnskap om akkurat dette temaet og hvordan partiene i Tromsø forholder seg til dette slik at du kan bestemme deg lettere. 

Vi er glade for at flere partier i Tromsø tidligere har vedtatt innføring av vegetaralternativer i kommunal matservering og at noen partier uttaler ovenfor Grønn Framtid at de ønsker å jobbe for mer plantebasert mat på ulike måter. Videre håper vi at partiene som ikke har uttalt seg ovenfor Grønn Framtid eller i partiprogrammet likevel er opptatt av temaet. Vi håper også at de i framtiden ser muligheter for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten, samt at de legger opp til at Tromsø kommune kan bidra til dette. Grønn Framtid håper dette temaet blir tatt inn i flere partiprogrammer i Tromsø i neste valgperiode - fordi Tromsøværinger fortjener en grønn framtid!

Gjør en forskjell - for mennesker, dyr og planeten!

Følg oss på Instagram og Facebook for å holde deg oppdatert på plantebasert utvikling

Snakk med venner og bekjente om partienes standpunkt

Stem på et parti som bryr seg om et mer rettferdig matsystem og som legger til rette for at Tromsø kommune bidrar til dette

Bli støttemedlem i Grønn Framtid og bli på den måten med å legge press på politikken lokalt og nasjonalt. Sammen er vi mange som krever en grønn framtid!

Flere valgguider

Forklaring av symboler

✅✅✅

 • Partiet har tatt initiativ til faktiske endringer eller
 • Partiet har et svært fremtidsrettet partiprogram for mer plantebasert mat

 

✅✅

 • Programfestet vedtak som er positivt for mer plantebasert mat eller
 • Har vært med å vedta en faktisk endring etter initiativ fra et annet parti

 

 • Uttalelse ovenfor Grønn Framtid som er positiv til mer plantebasert mat eller
 • Programfestet vedtak som er noe positivt til mer plantebasert mat

 

⚪️

 • nøytral informasjon

 

 • Partiet har ikke programfestede vedtak for mer plantebasert mat eller
 • Partiet prioriterer ikke støtte til prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet til Tromsøværinger

 

❌❌

 • Partiet gjør/har gjort en aktiv innsats for å motarbeide mer plantebasert mat