• Org nr 918 415 173
 • Postboks 222, 9253 Tromsø
 • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Lokalvalg Bergen 2023:

Hvilke partier jobber for en grønnere framtid?

Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør? 

Grønn Framtid har bedt partiene i Bergen om å fremme sitt standpunkt rundt et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Vi ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold og hva partiene faktisk planlegger å gjøre og har gjort med disse viktige spørsmålene. 

Dette spurte vi partiene om

Spørsmål 1
Miljødirektoratet trakk nylig igjen fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 - 62 milliarder kroner. Hvordan vil ditt parti satse på mer plantebasert mat i Bergen kommune? Har dere programfestede tiltak?

Spørsmål 2
Storkjøkken i form av offentlige kantiner har et stort potensial til å påvirke både klimagassutslipp og folkehelse. Planlegger partiet ditt å jobbe for forandringer i offentlige kantiner eller har det gjort dette i siste valgperiode? Hvis ja, hvilke?

Spørsmål 3
Tilskudd til vegetarfestivaler og prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet: Planlegger ditt parti å gi (økt) støtte i form av tilskudd og/eller gratis leie av kommunale lokaler til initiativer slik som Bergen VegFest - Vestlandets Vegetariske Festival?

Kriterier for vurderingen

I tillegg til å vurdere svarene har Grønn Framtid sjekket partiprogrammet til partiene i Bergen. Er et tiltak programfestet betyr det at det er mye mer sannsynlig at partiet gjennomfører dette når de får makt. Tiltak som ikke er programfestet kan være gode intensjoner, men kan vise at partiet ikke prioriterer dette høyt - noen ville også snakke om “tomme ord” - eller at partiet ikke har tenkt så mye over temaet.

Videre har kandidater fra de ulike partiene i VG sin valgomat tatt stilling til om de synes det er greit med ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem. Grønn Framtid har under hvert parti framhevet toppkandidatene som er kritisk (“litt uenig”) eller svært kritisk (“veldig uenig”) til dette. Vi antar at kandidatene som er uenige i påstanden er mer positive og opptatte av plantebasert mat.

Basert på spørsmålene Grønn Framtid stilte partiene, partiprogrammene og toppkandidatenes stilling til plantebasert mat har vi rangert partiene fra 1 - 5 utelukkende basert på deres arbeid for mer plantebasert mat i Bergen.

Oppsummert - de beste på plantebasert politikk

mdg

Rangering: 1. plass

sv_logo

Rangering: 2. plass

Rødt

Rangering: 2. plass

Venstres_logo

Rangering: 3. plass

krf

Rangering: 3. plass

Arbeiderpartiet_logo

Rangering: 4. plass

hoyre

Rangering: 4. plass

FrP-logo

Rangering: 4. plass

senterpartiet

Rangering: 5. plass

folkets-parti

Rangering: 5. plass

MDG best på plantebasert politikk i Bergen - sterkt engasjement hos Rødt og SV

MDG Bergen har både i partiprogrammet og gjennom representantforslag vist et svært stort engasjement for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Partiprogrammet tar opp både reduksjon av kjøttkonsumet med 50 % innen 2027 samt flere grep partiet vil ta for å nå dette. Grønn Framtid ser det også som positivt at partiet har programfestet å fremme kunnskapen om plantebasert kosthold i skolene og avvise læringsmateriell fra kjøttindustrien. MDG Bergen har i tillegg vist at de tar partiprogrammet sitt på alvor og løftet temaet i byrådet.

I tillegg har både Rødt Bergen og SV Bergen tatt initiativ til å snu Bergen til å bli en by som jobber for mer bærekraftig mat, selv om initiativene dessverre ble nedstemt av de fleste andre partiene. Begge partiene har også fremtidsrettede programfestede vedtak, SV noe mer enn Rødt. Rødt har vist engasjement med å fremme pragmatiske forslag i byrådet. Begge partiene viser tydelig at de tar kommunens ansvar for et mer rettferdig matsystem på alvor.

Bergen Venstre og Bergen KrF har vist noe engasjement ved å uttale ovenfor Grønn Framtid at de synes kommunale kantiner og institusjoner burde tilby bl.a. gode plantebaserte alternativer (KrF) eller at en omlegging av kostholdet til mindre kjøttkonsum er avgjørende for å redusere klimafotavtrykket (Venstre). Grønn Framtid ser fram til at partiene fremmer dette i praktisk arbeid i framtiden, og håper partiene vil inkludere konkrete vedtak i neste partiprogram.

Senterpartiet Bergen og Folkets Parti Bergen skiller seg på nåværende tidspunkt dessverre særlig negativt ut ved programfestet ønske om å fjerne kjøttfrie dager. Partiene mangler også vedtak om hvordan Bergen kommune kan jobbe for å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt slik at Bergen kommune bidrar til mindre klimagassutslipp og bedre folkehelse.

Grønn Framtid er glad for at flere toppkandidater er opptatt av en grønnere framtid - og vi håper at engasjementet sprer seg enda mer i løpet av neste valgperiode. Vi håper at Bergen kommune utvikler seg til å bli en kommune som bryr seg enda mer om for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten!

Grønn Framtid jobber for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten ved en 50 % reduksjon i forbruket av animalske produkter innen 2040 - hva mener partiene i Bergen?

1.

Miljøpartiet De Grønne Bergen

mdg

Disse lokale toppkandidatene er “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Thor Haakon Bakke. 1. kandidat for MDG Bergen
“Det er viktig å følge de nasjonale kostholdsråd, spesielt i barnehagen.”

Katrine Nødtvedt. 2. kandidat for MDG Bergen
“Å redusere kjøttforbruket er et kjempebra tiltak både for klimaet, dyrevelferd og helsen. Vi vil derfor sette mål om å halvere kjøttforbruket i kommunen innen 2027, og gjøre økologisk og plantebasert mat til standard i kommunale institusjoner og kantiner.  Når kommunen kjøper kjøtt-, fisk- eller meieriprodukter skal det så langt det er mulig handles norske produkter og produkter basert på best mulig dyrevelferd og miljøpåvirkning.

Eline Haakestad. 3. kandidat for MDG Bergen
“Vi vil gjøre det enklere og attraktivt å spise mer plantebasert og sunn mat, og halvere kjøttforbruket i Bergen kommune innen 2027.”

Emil Perron. 4. kandidat for MDG Bergen 

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Andrea Nesvik Voss. 5. kandidat for MDG Bergen

Christine Henriksen Ødegaard. 6. kandidat for MDG Bergen 

2.

Bergen Sosialistisk Venstreparti

sv_logo

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Mikkel Grüner. 1. kandidat for Bergen SV

Eira Garrido. 3. kandidat for Bergen SV
“Vegetarmat som standard”

Andreas Madsen Berg. 4. kandidat for Bergen SV
“Det offentlige burde bidra til at flere lever et sunt liv og en viktig del av det er å følge kostholdsrådene. For mange innebærer dette å redusere kjøttkonsumet. Det offentlige bør bidra med kunnskap om sunne alternativ til kjøtt og da bør ikke kjøtt fortsette å være senteret av vår matlaging.”

Lillian Blom. 5. kandidat for Bergen SV

Ann Kristin Helland Ramstrøm. 6. kandidat for Bergen SV

2.

Rødt Bergen

Rødt

Disse lokale toppkandidatene er “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Sunniva Andresdottir Vik. 4. kandidat for Rødt Bergen

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Mailiss Solheim-Åkerblom. 1. kandidat for Rødt Bergen

Magne Hagesæter. 2. kandidat for Rødt Bergen
“De må servere det som gir best ernæring og kosthold. Kan de kutte kjøttforbruket uten at det går ut over dette, vil det være positivt.”

Marte Teigen. 3. kandidat for Rødt Bergen

Henrik Madsen. 6. kandidat for Rødt Bergen
“Det viktigste er at barna, beboerne og de ansatte får et næringsrikt og variert kosthold, og at det legges til rette for matintoleranser, allergier og andre helsetilpasninger. Det er også viktig at det legges til rette for kosthold og dietter tilknyttet religion og livssyn.”

3.

Bergen Venstre

Venstres_logo

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Ingrid Nergaard Fjeldstad. 2. kandidat for Bergen Venstre

Ole-Ansger Nepomuk Martini. 3. kandidat for Bergen Venstre

Amalie Lovise Fuglum. 6. kandidat for Bergen Venstre

3.

Bergen Kristelig Folkeparti

krf

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Karianne Fedøy Magnussen. 2. kandidat for Bergen KrF
“Barnehager og sykehjem bør også ta noe samfunnsansvar og redusere kjøttforbruket. Samtidig understreker jeg at en reduksjon i kjøttforbruket ikke trenger å gå på bekostning av smak eller kvalitet på maten, ei heller at kjøtt fullstendig skal fjernes fra kostholdet. For eldre og barn skal alltid kvalitet og gode måltidsopplevelser veie tyngst.”

Solfrid Rong. 4. kandidat for Bergen KrF

4.

Bergen Arbeiderparti

Arbeiderpartiet_logo

AP Bergen responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Bergen AP har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

4.

Bergen Høyre

hoyre

Bergen Høyre responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende

Bergen Høyre har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

4.

Bergen Fremskrittsparti

FrP-logo

FrP Bergen responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Bergen FrP har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

5.

Bergen Senterparti

senterpartiet

Bergen SP responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Bergen SP har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

5.

Folkets Parti Bergen

folkets-parti

Folkets Parti Bergen responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Folkets Parti Bergen har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

Hvem bør jeg stemme på?

Det er mye å vurdere ved et valg, og Grønn Framtid rangerer partiene i Bergen utelukkende basert på hvordan partiene stiller seg til mer plantebasert mat. Bl.a. Miljødirektoratet har nylig igjen trukket fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 - 62 milliarder kroner. Mer plantebasert mat vil også være positivt for dyr i industrielt dyrehold. Les mer om hvorfor vi trenger mer plantebasert mat for et rettferdig matsystem. 

Hvem du burde stemme på er opp til deg, men vi håper å kunne gi deg mer kunnskap om akkurat dette temaet og hvordan partiene i Bergen forholder seg til dette slik at du kan bestemme deg lettere. 

Vi er glade for at flere av partiene i Bergen har inkludert plantebasert mat i partiprogrammene og at det er et stort plantebasert engasjement. Videre håper vi at partiene som ikke har uttalt seg ovenfor Grønn Framtid eller i partiprogrammet likevel er opptatt av temaet. Vi håper også at de i framtiden ser muligheter for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten, samt at de legger opp til at Bergen kommune kan bidra til dette. Grønn Framtid håper dette temaet blir tatt inn i flere partiprogrammer i Bergen i neste valgperiode - fordi bergensere fortjener en grønn framtid!

Gjør en forskjell - for mennesker, dyr og planeten!

Følg oss på Instagram og Facebook for å holde deg oppdatert på plantebasert utvikling

Snakk med venner og bekjente om partienes standpunkt

Stem på et parti som bryr seg om et mer rettferdig matsystem og som legger til rette for at Bergen kommune bidrar til dette

Bli støttemedlem i Grønn Framtid og bli på den måten med å legge press på politikken lokalt og nasjonalt. Sammen er vi mange som krever en grønn framtid!

Flere valgguider

Forklaring av symboler

✅✅✅

 • Partiet har tatt initiativ til faktiske endringer eller
 • Partiet har et svært fremtidsrettet partiprogram for mer plantebasert mat

 

✅✅

 • Programfestet vedtak som er positivt for mer plantebasert mat eller
 • Har vært med å vedta en faktisk endring etter initiativ fra et annet parti

 

 • Uttalelse ovenfor Grønn Framtid som er positiv til mer plantebasert mat eller
 • Programfestet vedtak som er noe positivt til mer plantebasert mat

 

⚪️

 • nøytral informasjon

 

 • Partiet har ikke programfestede vedtak for mer plantebasert mat eller
 • Partiet prioriterer ikke støtte til prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet til bergensere

 

❌❌

 • Partiet gjør/har gjort en aktiv innsats for å motarbeide mer plantebasert mat