• Org nr 918 415 173
 • Postboks 222, 9253 Tromsø
 • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Lokalvalg Oslo 2023:

Hvilke partier jobber for en grønnere framtid?

Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør? 

Grønn Framtid har bedt partiene i Oslo om å fremme sitt standpunkt rundt et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Vi ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold og hva partiene faktisk planlegger å gjøre og har gjort med disse viktige spørsmålene. 

Dette spurte vi partiene om

Spørsmål 1
Miljødirektoratet trakk nylig igjen fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 - 62 milliarder kroner. Hvordan vil ditt parti satse på mer plantebasert mat i Oslo kommune? Har dere programfestede tiltak?

Spørsmål 2
Storkjøkken i form av offentlige kantiner har et stort potensial til å påvirke både klimagassutslipp og folkehelse. Planlegger partiet ditt å jobbe for forandringer i offentlige kantiner eller har det gjort dette i siste valgperiode? Hvis ja, hvilke?

Spørsmål 3
Tilskudd til vegetarfestivaler og prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet: Planlegger ditt parti å gi (økt) støtte i form av tilskudd og/eller gratis leie av kommunale lokaler til initiativer slik som Oslo Vegetarfestival?

Kriterier for vurderingen

I tillegg til å vurdere svarene har Grønn Framtid sjekket partiprogrammet til partiene i Oslo. Er et tiltak programfestet betyr det at det er mye mer sannsynlig at partiet gjennomfører dette når de får makt. Tiltak som ikke er programfestet kan være gode intensjoner, men kan vise at partiet ikke prioriterer dette høyt - noen ville også snakke om “tomme ord” - eller at partiet ikke har tenkt så mye over temaet.

Videre har kandidater fra de ulike partiene i VG sin valgomat tatt stilling til om de synes det er greit med ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem. Grønn Framtid har under hvert parti framhevet toppkandidatene som er kritisk (“litt uenig”) eller svært kritisk (“veldig uenig”) til dette. Vi antar at kandidatene som er uenige i påstanden er mer positive og opptatte av plantebasert mat.

Basert på spørsmålene Grønn Framtid stilte partiene, partiprogrammene og toppkandidatenes stilling til plantebasert mat har vi rangert partiene fra 1 - 8 utelukkende basert på deres arbeid for mer plantebasert mat i Oslo.

Oppsummert - de beste på plantebasert politikk

mdg

Rangering: 1. plass

sv_logo

Rangering: 2. plass

Venstres_logo

Rangering: 3. plass

Rødt

Rangering: 3. plass

Arbeiderpartiet_logo

Rangering: 4. plass

senterpartiet

Rangering: 5. plass

hoyre

Rangering: 6. plass

krf

Rangering: 6. plass

FrP-logo

Rangering: 7. plass

folkets-parti

Rangering: 8. plass

Oslo MDG en sterk stemme for et mer rettferdig matsystem - SV, Rødt og Venstre like etter

Oslo MDG har både i partiprogrammet og gjennom viktige initiativer i byrådet vist et svært stort engasjement for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Oslo MDG har vært pådriver for praktisk arbeid slik som å innføre mer plantebasert mat på møter og arrangementer i regi av Oslo kommune samt kjøttfri skolemat. MDG Oslo er også pådriver for utviklingen av en handlingsplan for bl.a. mer plantebasert mat i kommunen. Partiet viser dessuten betydelige ambisjoner for framtiden: De ønsker å samarbeide med severingsbransjen om kjøttreduksjon og at Oslo kommune skal signere “The Plant Based Treaty”, i tråd med Paris-avtalen.

Oslo SV har programfestet ambisjonen om å videreføre kutt i kjøttforbruket i kommunale virksomheter, og lander derfor på plass 2 i rangeringen. Oslo Venstre og Rødt Oslo følger like etter og har programfestet nesten like gode tiltak i partiprogrammet. Alle tre var også med på å fremme forslag om å halvere kjøttforbruket i Oslo kommunes kantiner og institusjoner.

Oslo AP var også med på å fremme forslaget om halvert kjøttforbruk, men har foreløpig ingen programfestede tiltak for mer plantebasert mat. Oslo SP har programfestet at institusjoner i Oslo skal ha tilbud om bl.a. vegetariske/veganske alternativer.

Grønn Framtid er glad for at flere toppkandidater er opptatt av en grønnere framtid - og vi håper at engasjementet vokser enda mer i løpet av neste valgperiode. Oslo kommune har i forrige valgperiode takket være byrådet og med stort initiativ av Oslo MDG tatt kommunen sin rolle på alvor og satt et veldig positivt eksempel for hele Norge. Vi håper at utviklingen i Oslo kommune fortsetter i en slik positiv retning, og at enda flere partier slutter seg til utviklingen - for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten!

Grønn Framtid jobber for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten ved en 50 % reduksjon i forbruket av animalske produkter innen 2040 - hva mener partiene i Oslo?

1.

Oslo Miljøpartiet De Grønne

mdg

Disse lokale toppkandidatene er “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Rauand Ismail. 6. kandidat for MDG Oslo
“Mer frukt, grønt og vegetarmat bidrar til at vi oppfyller kostholdsrådene, og klimamålene våre, og maten kommunen serverer bør oppfylle det."

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Sirin Stav. 1. kandidat for MDG Oslo
“At byrådet i Oslo har innført kjøttfrie skolemat og mer plantebasert mat i barnehager og AKS synes jeg er veldig bra fordi det er inkluderende for alle barn, og det kan bidra til å etablere gode matvaner tidlig hos en gruppe som vi vet spiser usunt i dag. På sykehjem er mer vegetarkost og større valgfrihet en god strategi for å redusere miljøavtrykk og fremme god helse, ettersom mange eldre har etablerte matvaner og færre muligheter til å tilpasse seg.”

Arild Hermstad. 2. kandidat for MDG Oslo
“Kommunen har stor innkjøpsmakt, og bør bruke denne muligheten til å fremme sunn, næringsrik og miljøvennlig mat i sine institusjoner, i tråd med helse- og miljøfaglige råd.”

Eivind Trædal. 3. kandidat for MDG Oslo

Juni Romero y. C. Berg-Nielsen. 4. kandidat for MDG Oslo
“Kjøttforbruket i Norge er alt for høyt og da må det bli kuttet på flere områder. MDG og byrådet vil kutte i kjøttforbuket i kommunens virksomheter, men det betyr ikke [et] totalt kjøttforbud på f.eks et sykehjem.”

Einar Wilhelmsen. 5. kandidat for MDG Oslo

2.

Oslo Sosialistisk Venstreparti

sv_logo

Disse lokale toppkandidatene er “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Sarah Safavifard. 3. kandidat for Oslo SV

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Sunniva Holmås Eidsvoll. 1. kandidat for Oslo SV 

Omar Samy Gamal. 2. kandidat for Oslo SV

Ola Wolff Elvevold. 4. kandidat for Oslo SV

Luka Dyrnes. 5. kandidat for Oslo SV

Attia Mehmood. 6. kandidat for Oslo SV

3.

Oslo Venstre

Venstres_logo

Disse lokale toppkandidatene er “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Anna Dåsnes. 4. kandidat for Oslo Venstre
“Barnehager og sykehjem bør følge de nasjonale kostholdsrådene.”

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Hallstein Bjercke. 1. kandidat for Oslo Venstre
“Venstre setter valgfrihet høyt og ønsker ikke å forby kjøttservering i kommunen. Samtidig må vi, av hensyn til både helse og klima, spise mer plantebasert.”

Marit Kristine Vea. 2. kandidat for Oslo Venstre
“Måltider i barnehager og sykehjem må følge kostholdsrådene slik at både unge og gamle får i seg den næringen de trenger.  Det innebærer mye frukt og grønt, og mindre kjøtt enn i dag.  Av hensyn til klimaet og naturen må vi spise mindre kjøtt fremover. Det gjelder også i kommunens institusjoner.”

Tejn Rolland. 5. kandidat for Oslo Venstre

3.

Rødt Oslo

Rødt

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Siavash Mobasheri 1. kandidat for Rødt Oslo

Sofia Rana. 2. kandidat for Rødt Oslo

Sareedo Adam Roble Ali. 4. kandidat for Rødt Oslo

Ylva Holm-Torsteinson. 5. kandidat for Rødt Oslo

4.

Oslo Arbeiderparti

Arbeiderpartiet_logo

Disse lokale toppkandidatene er “litt uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat:

Rina Mariann Hansen.  2. kandidat for Oslo AP 

Marthe Scharning Lund. 4. kandidat for Oslo AP
“Så lenge det er innenfor kostholdsrådene trenger det ikke serveres kjøtt i barnehager. Sykehjem bør kunne servere kjøtt fordi eldre er mer sårbare for ernæringsutfordringer.”

5.

Oslo Senterparti

senterpartiet

Oslo SP har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

6.

Oslo Høyre

hoyre

Oslo Høyre har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

6.

Oslo Kristelig Folkeparti

krf

Oslo KrF responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på bl.a. partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Oslo KrF har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

7.

Fremskrittspartiet Oslo

FrP-logo

Oslo FrP har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

8.

Folkets Parti Oslo

folkets-parti

Folkets Parti Oslo responderte ikke på gjentatte kontaktforsøk fra Grønn Framtid. Basert på partiprogrammet konkluderer Grønn Framtid med følgende:

Folkets Parti Oslo har ingen toppkandidater som sier seg “litt uenig” eller “veldig uenig” i at det skal være ubegrenset servering av kjøtt i barnehager og sykehjem, ifølge VG sin valgomat.

Hvem bør jeg stemme på?

Det er mye å vurdere ved et valg, og Grønn Framtid rangerer partiene i Oslo utelukkende basert på hvordan partiene stiller seg til mer plantebasert mat. Bl.a. Miljødirektoratet har nylig igjen trukket fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 - 62 milliarder kroner. Mer plantebasert mat vil også være positivt for dyr i industrielt dyrehold. Les mer om hvorfor vi trenger mer plantebasert mat for et rettferdig matsystem. 

Hvem du burde stemme på er opp til deg, men vi håper å kunne gi deg mer kunnskap om akkurat dette temaet og hvordan partiene i Oslo forholder seg til dette slik at du kan bestemme deg lettere. 

Vi er glade for at fem av partiene i Oslo har forstått viktigheten av å inkludere plantebasert mat i partiprogrammene for å skape et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Det er et stort plantebasert engasjement i hovedstaden. Videre håper vi at partiene som ikke har uttalt seg ovenfor Grønn Framtid eller i partiprogrammet likevel er opptatt av temaet. Vi håper også at de i framtiden ser muligheter for et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten, samt at de legger opp til at Oslo kommune kan bidra til dette. Grønn Framtid håper dette temaet blir tatt inn i flere partiprogrammer i Oslo i neste valgperiode - fordi Osloværinger fortjener en grønn framtid!

Gjør en forskjell - for mennesker, dyr og planeten!

Følg oss på Instagram og Facebook for å holde deg oppdatert på plantebasert utvikling

Snakk med venner og bekjente om partienes standpunkt

Stem på et parti som bryr seg om et mer rettferdig matsystem og som legger til rette for at Oslo kommune bidrar til dette

Bli støttemedlem i Grønn Framtid og bli på den måten med å legge press på politikken lokalt og nasjonalt. Sammen er vi mange som krever en grønn framtid!

Flere valgguider

Forklaring av symboler

✅✅✅

 • Partiet har tatt initiativ til faktiske endringer eller
 • Partiet har et svært fremtidsrettet partiprogram for mer plantebasert mat

 

✅✅

 • Programfestet vedtak som er positiv for mer plantebasert mat eller
 • Har vært med å vedta en faktisk endring etter initiativ fra et annet parti

 

 • Uttalelse ovenfor Grønn Framtid som er positiv til mer plantebasert mat eller
 • Programfestet vedtak som er noe positivt til mer plantebasert mat

 

⚪️

 • nøytral informasjon

 

 • Partiet har ikke programfestede vedtak for mer plantebasert mat eller
 • Partiet prioriterer ikke støtte til prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet til Osloværinger

 

❌❌

 • Partiet gjør/har gjort en aktiv innsats for å motarbeide mer plantebasert mat