• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Danmark, Tyskland og Sør-Korea satser stort på plantebasert!

Danmark lanserte nylig verdens første handlingsplan med mål om å styrke den plantebaserte mat- og landbrukssektoren! Handlingsplanen fokuserer på fem hovedområder: – Gi økonomisk støtte til plantebaserte råvareprodusenter – Øke etterspørselen etter og omsetningen av plantebasert mat – Satse på mer plantebasert mat i offentlige kantiner – Øke eksportinnsatsen for plantebasert mat – Støtte forskning og innovasjon innen sektoren Ikke nok med det, men også Tyskland og…