• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Lokalvalg 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid i Bergen?

Lokalvalg Bergen 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid? Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør?  Grønn Framtid har bedt partiene i Bergen om å fremme sitt standpunkt rundt et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Vi ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold og hva partiene…

Lokalvalg 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid i Oslo?

Lokalvalg Oslo 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid? Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør?  Grønn Framtid har bedt partiene i Oslo om å fremme sitt standpunkt rundt et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Vi ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold og hva partiene…

Lokalvalg 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid i Tromsø kommune?

Lokalvalg Tromsø 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid? Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør?  Grønn Framtid har bedt partiene i Tromsø om å fremme sitt standpunkt rundt et mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Vi ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold og hva partiene…