• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Grønn Framtid

Grønn Framtid er en ideell organisasjon som jobber for å gjøre plantebasert mat mer tilgjengelig, og for å øke bevisstheten rundt fordelene med et mer plantebasert kosthold.

Flere av de mest akutte problemene i dagens samfunn har en ting til felles: De er sterkt knyttet til vårt høye konsum av animalske produkter. Vårt arbeid for et mer plantebasert kosthold sparer miljøet for enorme belastninger, forebygger flere av de vanligste livsstilssykdommene, og hjelper dyr som lider i industrielt dyrehold.

Les mer om våre hovedkampanjer: